Kitabın Ortasından 07

Ahiret yolcusunun hayattaki en mühim, en önemli derdi, bu dünyadaki gerçek hedefi nedir, ne olmalıdır? Neyin peşinde koşmalı ne ile içlenmeli ne uğruna gerçekten gözyaşları dökmelidir? Mutluluğu nerede aramalı, asıl neler için pişmanlık hissi duymalıdır? Ve şu hayatta en “hayâtî meselesi” ne olmalıdır? Hayati İnanç; senelerdir konferanslarında, programlarında, kitaplarında bu mühim soruların cevaplarını anlatanları anlatmaya, anlatanların söylediklerini aktarmaya çalışmış. “Hayâtî Meseleler” hayata dair cevabını arayıp da bulamadığınız bazı soruların, cevapları, çözüm yolları, formülleri için yol haritası belki de!

“Gerçek kahraman, bunca maddi ve manevi saldırının karşısında, imanını muhafaza ederek mutlu sona ulaşabilendir.’’


Kaleme aldığı tüm eserleriyle Türk edebiyatında iz bırakmayı başaran Ahmet Hamdi Tanpınar, deneme türündeki ustalığını ise Beş Şehir adlı eseri ile gözler önüne seriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir’de sırasıyla Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’u konu ediniyor. Yazar, kitapta söz konusu şehirlerin tarihi, sosyokültürel yapısı ve geleneklerinin yanı sıra coğrafi güzellikleri ve önemli mekânlarından da söz ediyor. Bunları anlatırken, araştırma sonuçlarıyla birlikte kendi görüşleri ve gözlemlerini de ustalıkla anlatıma dâhil ediyor. Ve nihayetinde ortaya çıkan eser, okurlarını hem bilgiye doyuruyor hem de manevi yönden bu şehirlere karşı bir bağlılık hissi uyandırıyor.

‘’Bir ağacın ölümü, büyük bir mimari eserinin kaybı gibi bir şeydir. Ne çare ki biz bir asırdan beri, hatta biraz daha fazla, ikisine de alıştık.’’


Tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Biz tarihimizle övünürüz. Çünkü tarihimiz gerçekten övünülecek bir tarihtir. Bu kitapta, tarihin şanlı sayfalarından seçilmiş örnekler bulacaksınız. Tarihimizden yaşanmış öyküleri zevkle okuyacak ve gerçekten şeref dolu bir tarihe sahip olduğumuzu anlayacaksınız. Yavuz Bahadıroğlu’nun özellikle genç kesim için tarihimizde yaşanan kahramanlık öykülerini akıcı ve sade bir anlatımla anlattığı ve anlatımıyla tarihi sevdirdiği, Malazgirt’ten Çanakkale Savaşı’na kadar birçok kısa hikâyeyi barındıran kitaplardan birisi.

“İnsan ömrü her şeyi öğrenmeye yetecek kadar uzun değildir. Bir şeyler öğrenmek isteyen, işe küçükken başlamak zorundadır.”