Ali Fuat Başgil Gençlerle Baş Başa

Hacer Zeynep Ekemen “Herkesçe beğenilen asıl güzellik, ahlâk güzelliğidir. Çünkü ahlâkı güzel insan, her yaşta güzeldir.” “Çalış, genç arkadaşım çalış! Namerde muhtaç olmak, ölmekten beterdir.” “Yalancılık ilk yalandan, dalkavukluk ilk etek öpmeden, iradesizlik ilk zaaftan başlar. Tekrarlandıkça bu hareketler otomatikleşir…