Ali Fuat Başgil Gençlerle Baş Başa

Hacer Zeynep Ekemen

“Herkesçe beğenilen asıl güzellik, ahlâk güzelliğidir. Çünkü ahlâkı güzel insan, her yaşta güzeldir.”

“Çalış, genç arkadaşım çalış! Namerde muhtaç olmak, ölmekten beterdir.”

“Yalancılık ilk yalandan, dalkavukluk ilk etek öpmeden, iradesizlik ilk zaaftan başlar. Tekrarlandıkça bu hareketler otomatikleşir ve nihayet mukavemeti güç ruhi bir temayül ve hususiyet hâlini alır.”

“… Çünkü insanın kıymet ve kuvveti, bilgisinin genişliğinde olmaktan çok, benliğine sahip ve iradesine hâkim olabilmesinde; iyi huylarında ve ruh terbiyesindedir. İrade ve ruh terbiyesi ise, ayrı bir iştir. Bu, ders ve kitap okuyup ezberlemekle elde edilmez. Bununla beraber, herkes biliyor ki, haddini aşan sınıf mevcudu ile dolup taşan okullarımızın hiç üzerinde durmadığı işlerden biri budur.”

“Severek çalışan yorulup yıpranmaz.”

“İlim ve terbiye huyları değiştirmez, sadece örter.”

“İnsan zekâsı ve bilgisiyle değil, ancak iradesi ile insandır.”

“Genç okuyucum! Alışkanlıklara doğru atacağın ilk adıma bilhassa çok dikkat et. İyice düşün ve iradene sahip ol; kötülük yolunun çamuruna basmamaya çalış. Ta ki sonra ayağını yıkamak zahmetine katlanmaya mecbur olmayasın.”

“Ve hakiki mânâsıyla iyi insan, terbiye kumaşından dikilmiş süslü bir elbise ile değil, iç çehresi ve hamurun mayası ile insandır.”

“İyiliğe karşı iyilik adalettir. İyiliğe karşı kötülük cinayettir.”

“Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve saat, çalışmanın en müsait zamanıdır.”

“Başarıya götüren çalışma, faydalı bir sonuç ortaya koyanı ve verimli olanıdır. Marifet her ne şekilde olursa olsun çalışmakta değil; çalışmayı verimlendirmekte, yani belirli bir orandaki emekle maddî, manevî veya ilmi bakımdan en büyük bir fayda ve sonuç elde etmektir. Emin ol ki, gerek kişi ve gerek millet için ilerlemenin ve başarılı olmanın şartı budur. Yani metotlu ve verimli çalışmadır.”