Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Az Bilinen Ama Çok Kazandıran Üniversite Bölümleri

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Nedir?

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, ham petrol veya doğal gaz olabilen hidrokarbon kaynaklarının üretimiyle ilgilenen bir mühendislik alanıdır. Petrol ve gaz keşfedildikten sonra, petrol mühendisleri optimum sondaj yöntemlerini belirleyip sondaj ve kuyu tamamlama planlarını uygular, üretim operasyonlarını izler ve yönetir.
Jeologlar ve diğer bilim-teknoloji uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde çalışan petrol ve doğalgaz mühendisleri; toprak, yeraltı suyu ve diğer jeolojik ortamların çevresel iyileştirilmesindeki karmaşık sorunlar için de çözüm üretirler.

Eğitim Süresi?

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, üniversitede çeşitli fakülteler kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm her mühendislik bölümünde olduğu gibi yalnızca “Sayısal” puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Bölüm Dersleri

Üniversitede petrol ve doğalgaz mühendisliği üzerine eğitim almayı amaçlayan aday öğrenciler;

 • Akışkanlar Mekaniği,
 • Rezervuar Kayaç ve Akışkan Özellikleri,
 • Sondaj,
 • Üretim Mühendisliği,
 • Rezervuar Mühendisliği,
 • Kuyu Loglaması,
 • Petrol Değerlendirilmesi-Ekonomisi,
 • Doğal Gaz Mühendisliği,
 • Petrol Mühendisliği Dizaynı,
 • Petrol Mühendisliği

Ve daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitimleri süresince sorumlu olurlar. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Mezunlar “Petrol Mühendisi” ünvanı alır.

İş Olanakları

Bölümün mezunları;

 • Petrokimya Endüstrisi,
 • Petrol Şirketleri,
 • Rafineriler,
 • Petrol ve Doğalgaz Arama Şirketleri,
 • Enerji Şirketleri,
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),
 • Boru Taşımacılığı Anonim Şirketi (BOTAŞ)

Ve benzeri alanlarda iş bulabilirler. Devletin ilgili bakanlıklarının kuruluşlarında da kariyer seçeneklerine sahiplerdir. Söz konusu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan oldukça belirleyicidir.

Kaç Puanla Yerleşebilirsiniz?

Batman Üniversitesi (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) 462.500 Puan

İskenderun Üniversitesi (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 457.200 Puan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) 455.300 Puan

İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) 428.214 Puan

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) 317.617