Asım’ın Nesli Gençleri Gördük

İHH Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars ile Röportaj

Afet bölgesine ne zaman ve nasıl ulaştınız?

Hali hazırda sahada olan ekiplerimizle birlikte öncelikle yakın illerde bulunan arama kurtarma ekiplerinin sevki ile afetin gerçekleştiği andan itibaren yaklaşık iki saat içinde çalışmalarımıza başladık. İlk yaralı afetzedemizi yaklaşık saat 9 sularında kurtarmak nasip oldu. Bu aşamada ayrıca ülkenin her yerinde bulundan ekiplerimizin kara ve havayolu ile afet bölgesine sevkini sağladık. Gerek daha önce tedbirden bölgede yer alan depolarımıza sevk ettiğimiz donanım, gerekse diğer illerden gelen ekiplerin donanımlarıyla gecikmeye mahal vermeksizin çalışmalarımıza başladık.

İHH ekibinin başarısı ortak bir amaçla en zor şartlar altında tıpkı aynı anne babadan doğmuş kardeşler gibi samimi bir şekilde çalışmasına bağlıdır.

Afet bölgesine ulaştığınızda ilk ne hissettiniz?

Afet bölgesine ulaştığımızda afetin ve yıkımın ne derece büyük oluğunu ve afet alanında yapılacak çok fazla şey olduğunu çok fazla insana destek olmamız gerektiği yönünde büyük bir sorumluluk hissettik.

Süreç boyunca sizi en çok etkileyen olaylar nelerdi?

Burada yaşanılan afetin her bir anı bizler için unutulmaz niteliktedir. Dolayısıyla yaşanılanlar arasında böyle bir sıralama ve sınıflandırma yapmayı uygun bulmuyor ve bu husustaki hassasiyetimizi anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum.

Afet bölgesinde sizi en çok ne zorladı?

Sürecin ilerleyen aşamalarında aştığımız bir takım iletişim sorunları ile ulaşım hatlarının zarar görmesi sebebiyle ikmal hatlarında birtakım problemler yaşansa da çok zorlandık diyebileceğimiz bir durum yaşanmadı.

Buradan çıkardığınız derslerden yola çıkarak, sizce olası bir deprem anında nasıl davranmalıyız?

Buradan çıkarılan en önemli ders, deprem anında doğru davranıştan ziyade, öncesinde ve sonrasında doğru davranış şekillerinin ne olduğu hususunda AFAD koordinasyonunda vakfımız eğitmenlerinin de verdiği Temel Afet Bilinci Eğitimlerine fırsatı olan herkesin katılmasını ve bu bağlamda bilinçlenme yönünde çalışmaların yapılmasını tavsiye ediyoruz.

İHH ekibinin başarı sırrı nedir?

İHH ekibinin başarısı ortak bir amaçla en zor şartlar altında tıpkı aynı anne babadan doğmuş kardeşler gibi samimi bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Afetin zorluğunun her zerremizde dahi hissedildiği zamanlarda bile ekip arkadaşlarımın arasında tek bir serzeniş, en ufak sert söz işitmedik. Bu durumun sağlanmasında vakfımızın yerleşik kültürünün önemli bir yeri olduğu kanaatindeyim.

Deprem bölgesinde hangi alanlarda yardımlarda bulundunuz?

Arama kurtarma çalışmaları haricinde acil yardım ekiplerinin çalışmaları kapsamında da gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgelerine yardımlar ulaştırıldı. İHH tarafından deprem bölgelerine yönelik yapılan yardım çalışmaları şu şekilde:

• 1 milyon 284 bin 976 adet sıcak yemek
• 5 milyon 304bin 721 adet ekmek
• 750 adet yardım TIR’ı ve kamyonu
• 143 bin 317 adet battaniye
• 1 milyon 348 bin 249 adet su
• 57 bin 873 adet hijyen kiti
• 226 bin 596 kıyafet
• 12 bin 612 adet bebek maması
• 65 bin 949 adet bebek bezi
• 322 bin 624 adet gıda ve ikramlık
• 38 bin 954 adet eşya

Ve bu yardımlarımız artarak devam etmektedir.

Bölgedeki tüm ihtiyaçlar giderildi mi? Önümüzdeki süreçte deprem bölgesine yardımda bulunmak isteyenler ne yapabilir?

Bölgenin yeniden imarı ile başlayacak yaraların sarılması sürecinin uzun bir vakit alacağı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda buradaki ihtiyacın süreklilik arz edeceği açıktır. Yardımda bulunmak arzusunda olanlara tavsiyem, yardımların en etkili şekilde fayda sağlaması adına kurumumuz veya başka kurumların koordinesinde hareket etmeleridir. Bu şekilde yardımlar herhangi bir kayba uğramadan aciliyet sırasına göre en doğru zamanda en doğru kişiye ulaştırılabilir.
Bölgeye yardıma gelen gençler hakkındaki duygu ve düşünceleriniz nelerdir?
Mehmet Akif’in “Asım’ın nesli” dediği gençleri gördük burada. O kardeşlerimiz bizleri gerçekten duygulandıran çalışmalara burada imza attılar. Rabbim hepsinden razı olsun. Çok büyük bir özveri ve samimiyetle çalıştı bu kardeşlerimiz. Hepsine teşekkür ediyoruz.

Son olarak, buradan gençlere ne söylemek istersiniz?

Eğitim alsınlar, arama kurtarma ekiplerine katılsınlar, en iyi müdahale eğitimli insanlar tarafından yapılan müdahaledir. Bu kapsamda bu afette milyonlarca eğitilmiş arama kurtarma unsuruna ihtiyacımız olduğunu gördük. Vakitlerini boşa geçirmesinler ve faydalı olabileceklerine inandıkları alanlarda kendilerini yetiştirsinler.