Kutsal Topraklar Diyarı: Filistin

İslâm dini başta olmak üzere Hristiyanlık ve Yahudilik inançları için de öneme sahip Filistin, adını milâttan önce XII. yüzyılda Kavimler Göçü sırasında deniz yoluyla buraya gelen Filistler’den alır. Levant olarak bilinen bölgede yer alır ve Akdeniz’in doğu kıyısında bulunur. Kuzeyde Lübnan, doğuda Ürdün, güneyde Mısır ve batıda İsrail ile komşudur. Filistin toprakları, Gazze Şeridi ve Batı Şeria olarak iki ana bölgeye ayrılır. Zengin ve antik bir tarihe sahip olan Filistin’in tarihi, MÖ 4000’lere kadar uzanır. Başta Osmanlılar olmak üzere Kanaanlılar, İbraniler, Filistinliler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Haçlılar’a ev sahipliği yapmıştır ve bu sebeple tarihi boyunca birçok farklı kültürel etkileşime sahip olmuştur.

İslam’ın ilk kıblesi olan Filistin veya resmî adıyla Filistin Devleti, Orta Doğu’da ve Batı Asya’da, Akdeniz kıyısındaki tarihî Kenan Bölgesi’nde bulunan ve Batı Şeria (Ürdün Sınırında) ile Gazze Şeridi’nde (Mısır sınırında) belirtilen bölgelerde de hüküm süren bir devlettir. Devletin başkenti Kudüs olarak belirlense de İsrail işgalinden dolayı merkezi Ramallah’ta yani Batı Şeria’da bulunmaktadır.

 1. Kudüs: Filistin’in başkenti olan Kudüs, tarihi, dini ve kültürel öneme sahip bir şehirdir. Kutsal Kudüs olarak da bilinen bu şehirde, Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa, Batı Duvarı ve Kudüs Kulesi gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Kudüs’ün tarihi sokaklarında dolaşarak yerel pazarları ve tarihi eserleri keşfedebilirsiniz.
 2. Doğu Kudüs: Hristiyanlık, İslam ve Yahudiliğin İbrahimî dinleri için bir odak noktası olarak hizmet veren Doğu Kudüs, Eski Şehir, Zeytin Dağı ve Kidron Vadisi gibi dini turistik destinasyonlar açısından zengindir.
  Geleneksel olarak dört mahalleye ayrılmış olan şehir içinde; Ermeni Mahallesi, Hristiyan Mahallesi, Müslüman Mahallesi ve Yahudi Mahallesi, Kutsal Kabir Kilisesi, Tapınak Dağı (Arapça’da Haram ash-sharīf, Noble olarak bilinir), Kubbet-üs Sahra, El Aksa Camii, Batı Duvarı ve diğerleri bulunur. Kentin sokakları, manzara ve dükkanlarını keşfetmek için epey vakit harcanabilir. Şehir, 1981 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne seçildi.
 3. Mescid-i Aksa: Asıl adı Ârâmîce Beth makdeşa, İbrânîce Beth ha-Mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup “mukaddes ev” demektir. İlk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad, sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır. İslâm âlimleri, Kur’ân-ı Kerîm’de el-Mescidü’l-aksâ adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir.
 1. Beytüllahim: Bir turistik yer olarak sadece Kudüs’ün ikincisi, Yeni Ahit İncil’inde tarif edildiği gibi İsa’nın doğum yeridir. Beytüllahim, Davut Peygamber’in burada doğduğundan ve Matriarch Rachael Beytüllahim’e gömüldüğünden beri Yahudiler için de dini site olarak önem taşıyor. Bu bölge Temmuz 2012’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. Uluslararası popülerliği sayesinde 27 ülkede yer alan toplamda 54 şehir, Betüllahim ile “Kardeş Şehir” ilan edildi.
 1. Gazze: Filistin’in Gazze şeridi, güzel plajları ve Akdeniz kıyısıyla ünlüdür. Aynı zamanda Gazze’de, yerel kültürü deneyimlemek için tarihi pazarları ve çarşıları ziyaret edebilirsiniz.
 2. Nablus: Filistin’in kuzeyinde yer alan Nablus, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir şehirdir. Burada Osmanlı dönemine ait tarihi çarşıları, hamamları ve camileri gezebilirsiniz. Ayrıca Nablus’un ünlü tatlarından biri olan kadayıf tatlısını da deneyebilirsiniz.
 1. Ağlama Duvarı: Kudüs’te bulunan tarihi bir mekandır ve Musevilik için kutsal bir yerdir. Aynı zamanda Batı Duvarı veya Kudüs Duvarı olarak da bilinir. İbranice’de “Kotel” olarak adlandırılan Ağlama Duvarı, Tapınak Dağı’nın batı yamacında bulunur ve tarihi Tapınak Dağı kompleksinin bir parçasıdır.
 1. Yemlik Meydanı: Beytüllahim’in merkezinde ismini İsa Aleyhisselam’ın doğduğu yemlikten alan bir şehir meydanıdır. Şehrin merkezinde bulunduğu için çevredeki butik dükkanları gezebilir ve hatıralık eşyalar alarak, gezinizi ölümsüz hale getirebilirsiniz.
 1. Süleyman’ın Havuzları: El-Khader bölgesinde Süleyman Aleyhisselam’ın adını taşıyan önemli bir yer. Tarihi dokusuyla sizleri asırlar öncesine götürecek eşsiz bir mekan. Kudüs’e gidip, burayı görmeden dönmek olmaz.
 2. Hz. Ömer Camii: İslâm mimarisinin bilinen ilk kubbeli eserlerindendir ve Kudüs’ün fethinden sonra Hz. Ömer tarafından yaptırılan mescidin yerine inşa edildiği için -daha çok Batılılar tarafından- Ömer Camii olarak da tanınır. Binanın üzerinde bulunduğu kutsal kaya (sahre, hacerü’l-muallak) rivayete göre Hz. Mûsâ’nın kıblesidir (Taberî, XXVI, 183) ve Resûl-i Ekrem’in kıble değişikliğiyle ilgili âyetler (el-Bakara 2/143-145, 149-150) gelinceye kadar namaz kılarken yöneldiği Kudüs’ten maksadın da o olduğu söylenir.