Cancağızımız Evliya Çelebi’yi Sevmek İçin 10 Neden

1) Yetmiş yılı aşkın bir hayat yaşamış ömrünün elli yılını seyahatlerde geçirmiş olan Evliya, 26 milyon kilometrekare yüzölçümüne sahip, 3 kıta imparatorluğu olan muazzam Osmanlı İmparatorluğu’nun hemen her tarafını gezmiştir. Anadolu, Rumeli, Suriye, Irak, Mısır, Girit, Hicaz, Ukrayna, Romanya, Slovakya,…

İslamiyetin Avrupa’daki Neferi: Aliya İzzetbegoviç

“Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı…” Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925 tarihinde Bosna Hersek’in Bosanski Samac kasabasında doğdu. Saraybosna’da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Lise çağında yaşıtlarının ötesinde kabiliyetleriyle ve İslâmî konulara ilgisiyle öne çıktı. O dönemde arkadaşlarıyla birlikte…

Gönül ve Fikir Adamı: Fethi Gemuhluoğlu

Hatırda | 1922-1977 İrfan Fethi Gemuhluoğlu 1922 yılında İstanbul, Göztepe’de doğdu. Arapkirli Türkmen bir ailenin oğlu olan Gemuhluoğlu’nun babası Mustafa Neşet Efendi, annesi Fatma Saniye Hanım’dır. Çoculukluğu, son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe’de geçti. Yetişmesinde, bilgi birikiminde ve kişiliğinde…

Neşat Ertaş’ı Sevmek İçin 10 Neden

Sevdası Hiç Bitmeyen Adam: Neşet Ertaş 01. Bu toprakların sesidir. Bağrı yanıkların, kara sevdalıların, gurbet hasreti çekenlerin sığındığı limandır. Boynu bükük gariplerin sesidir. İçinde bitmez tükenmez bir sevgi seli vardır. 02. Neşet Ertaş, bir gariptir. Çekmediği derdin, acısını duymadığı sızının…

Sadettin Ökten

Hatırda “Tabiatı kaçırmayın. Tabiatın bir sahibi var ve o insan ruhu için o büyük pitoreski* hazırlamış. Başka canlılar ondan etkilenmiyorlar, sadece insan etkileniyor. Varlığınızın derinliğinde güçlü bir cevher var. Ademoğlu o cevheri bulmalı. Tüketim bir girdap, hepimiz bir şekilde bu…

Muhteşem Türk Kanuni’yi Sevmek İçin 10 Neden

01. Kanuni, kelimenin tam anlamıyla 10 numara bir padişahtır. 10. Osmanlı padişahı olması, bu nedenle tesadüf olarak açıklanamaz. 02. Sanatçı bir ruha sahiptir. Çok iyi bir şairdir. Muhibbi mahlasıyla, dönemin en ünlü şairlerinden daha fazla şiir yazmıştır. Şiirleri bestelenmiş, sözleri…

Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl, 9 Haziran 1904’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir şair, doğum tarihini “26 Mayıs 1320/1904 Rebîülevvel 1323” olarak da verir. Soyadı kanunuyla birlikte aile, Kısakürek soyadını almıştır. Bu isim ailenin geçmişinin Dulkadiroğluları’na bağlı Kısakürekler’e dayanmasıyla ilgilidir. Kitaplarında genellikle Necip Fazıl veya…

Sultanlar Sultanı Fatih’i Sevmek İçin 10 Neden

“İmtisali câhidu fillâh oluptur niyyetim,Dîn-i islâmın mücerred gayretidir, gayretim.Fazlı Hak ve himmeti cündi ricalullâh ile,Ehl-i küfrü serteser kahreylemektir niyyetim.” (Niyetim Allah yolunda savaşmaktır. Gayretim yalnız İslam dini içindir, başka her şeyden uzaktır. Niyetim, Allah’ın ve veliler ordusunun yardımıyla küfür ehlini…